آیا انجام عمل زیبایی دندان به دندان آسیب می رساند؟


دکتر شهاب محمدی،دندانپزشک درباره این موضوع توضیح می دهد

تصویربردار:حامد کریم زاده


ارسال به دوستان از طریق
پربازدیدترین های هفته