درمان قطعی لکنت زبان با روش شبیه سازی ذهن


درمان قطعی لکنت زبان با روش شبیه سازی ذهن در مرکز خدمات روانشناختی توانمندسازان ذهن 

 تصویربردار:حامدکریم زاده


ارسال به دوستان از طریق
پربازدیدترین های هفته