ساختمان پزشکان
پیشنهادات داغ
پربازدیدترین های هفته

health

ساخت واکسن سرطان ریه در کوبا و شروع آزمایش های بالینی آن در ایالات متحده ساخت واکسن سرطان ریه در کوبا و شروع آزمایش های بالینی آن در ایالات متحده

بر خلاف تحریم‌ها و محدودیتهای بازرگانی کوبا از سوی ایالات متحده و کشورهای متحدش، محققان مراکز پزشکی این کشور توانسته اند به نتایج قابل توجهی در زمینهی ایمنی سازی دست یابند. یکی از نمونه های شاخص در این زمینه، توسعه ی واکسن سرطان ریه بوده که توانسته امید به زندگی را در بین بیماران این کشور تا شش ماه افزایش دهد. همانطور که می‌دانید سرطان ریه چهارمین عامل مرگ و میر در کوبا محسوب می‌شود. در واقع میانگین طول عمر در کوبا تقریبا با ایالات متحده برابر است. این واکسن که سیماواکس نام دارد فعالیت اصلی اش بر روی سیستم ایمنی بدن بوده طوری که پادتن‌ها را وارد این فرآیند می کند تا پروتئینهای منتشرشده توسط تومورهای سرطانی را از بین ببرد. این در شرایطی است که واکسن به طور مستقیم به تومور‌ها حمله نمی‌کند – یعنی خودش باعث درمان بیماری نمی‌شود. در واقع پادتن‌ها به هورمونی به نام عامل رشد برونپوستی حمله کرده که به سلول‌ها کمک می‌کند تا تقسیم شوند.

دکتر مهرداد آرمان پور
;