طرز بافت دستکش یک انگشتی

طرز بافت دستکش یک انگشتی یک انتخاب خوب برای دخترهایی که در این روزهای سرد زستانی به استایل خود امیت می دهند. در ادامه با طرزبافت دستکش تک انگشتی آشنا شوید.

طرز بافت دستکش یک انگشتی

یکی از بهترین نمونه های دستکش های بافت انتخاب دستکش تک انگشتی می باشد. چرا که تمام انگشتان شما را در گیر نمیکند و به راحتی می توانید با دستانتان کار کنید و هم زیبایی خاصی به شما می بخشد. در ادامه  با طرز بافت دستکش یک انگشتی آشنا خواهید شد.

طرز بافت دستکش یک انگشتی

مهارت های لازم برای بافت دستکش تک انگشتی طرح پیچ

    سید: یک دانه اضافه کردن طوری که سوراخ ایجاد نشود.
    بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو
    بافت پیچ: جای دانه اول را با دانه دوم عوض کرده و ببافید.
    کشبافت: دوتا زیر- دوتا رو


وسایل لازم:

    برای بافت دستکش تک انگشتی به یک عدد کاموا با ضخامت متوسط نیازاست. البته در صورتی که بخواهید دستکش دو رنگ باشد می توانید از دو کاموا استفاده کنید.
    میل شماره 4 یا 5
    سنجاق
    قیچی

طرز بافت دستکش یک انگشتی

1- اگر از کاموا با ضخامت متوسط استفاده می کنید، باید ۵۰ دانه سر اندازید، اما اگر از کاموای ضخیم تراستفاده می کنید باید 40 دانه سر اندازید.
2- رج 1: برای اینکه قرار است این مدل دارای پیچ باشد باید به این صورت ببافید: 2 دانه رو، ۴ دانه زیر و تا انتهای رج به همین صورت ادامه دهید.
3- رج 2 را به همان شکلی که میبینید ببافید.

4- رج های بعدی تا رسیدن به پیچ نیز به همین شکل است.
حال باید طرح پیچ را روی بافت دستکش تک انگشتی بیاندازیم. هرچه تعداد رج های بین دو پیچ کمتر باشد باف کوتاهتر می شود. پس فاصله بین دو پیچ به دلخواه خودتان است. در این دستکش ما 4 رج ساده بافی می کنیم سپس پیچ می اندازیم.
5- به همین ترتیب بافت را ادامه میدهیم، با توجه به اینکه این قسمت ساقه و مچی دست می باشد می توانید آن را تا هر ارتفاعی که می خواهید ادامه دهید. اگر دستکش مچی بخواهید باید کمتر از دستکش تصویر ببافید، زیرا این دستکش نیمه ساق دست بافته می شود.
6-حال  باید در وسط بافت برای انگشت شصت دانه اضافه کنیم، چون 50 دانه سر انداختیم،در رجِ رفت، دقیقا دو دانه ای که رو بافته ایم  وسط بافت می شود، پس در دو طرف این دو دونه که رو هستند، دو دانه اضافه می کنیم، یعنی یکی قبل از دانه اول اضافه می کنیم، بعد دو دانه رو می بافیم ، سپس یک دانه دیگر اضافه می کنیم،  و ادامه رج را مثل قبل می بافیم.
7- در رج برگشت دانه اضافه نمی کنیم و مثل خودش بافته می شود، ولی در رج بعدی یعنی رجِ رفت ، دوباره همان وسط قبل از 4 دانه، یک دانه اضافه می کنیم، بعد 4 دانه رو می بافیم ، سپس یک دانه دیگر اضافه می کنیم، به همین صورت ادامه می دهیم تا 16 دانه در وسط بافت داشته باشیم، یعنی 8 بار دانه اضافه کردن را انجام می دهیم.
8-حال 14 دانه وسطی را با سنجاق جدا می کنیم، و به بقیه بافت ادامه می دهیم.
9- بافت را تا جایی که می خواهیم دستکش روی انگشتان ما را بگیرد ادامه می دهیم و سپس کور می کنیم.

10- حال به سراغ ادامه بافت انگشت شصت می رویم و دانه ها را درون میل می اندازیم، سپس یک نخ را به ابتدای دانه ها گره می زنیم تا بتوانیم بافت را انجام دهیم. برای بافت این قسمت هم می توان ساده بافی کرد و هم کشباف، بافت را تا ارتفاع انگشت ادامه می دهیم.

11- حال انتهای بافت را کور می کنیم و درز آن را می دوزیم.

طرز بافت دستکش یک انگشتی کودکان

دست چپ
 28دانه سر بگیرید.
 6سانت کشباف تکی ببافید. ( یک دانه از زیر - یک دانه از رو)
و بعد از کشباف به این ترتیب ادامه دهید :
* یک رج از زیر ( در حین بافت بطور مساوی در سرتاسر 4 دانه اضافه کنید ) در انتهای رج تعداد دانه هایتان به 32 دانه خواهد رسید.

5 دانه از زیر-یکی اضافه- 6 دانه از زیر-یکی اضافه-  6 دانه از زیر-یکی اضافه-  6 دانه از زیر-یکی اضافه-  5 دانه از زیر
* یک رج از رو
 15 *دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - یک دانه از زیر- یک دانه اضافه کنید - 16 دانه از زیر
* تمام دانه ها از رو
 15 *دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 3 دانه از زیر- یک دانه اضافه کنید - 16 دانه از زیر
* تمام دانه ها از رو
 15 *دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 5 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 16 دانه از زیر
* تمام دانه ها از رو
 15 *دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 7 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 16 دانه از زیر
* تمام دانه ها از رو
 15 *دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 9 دانه از زیر- یک دانه اضافه کنید - 16 دانه از زیر
* تمام دانه ها از رو
 15 *دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 11 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 16 دانه از زیر
* تمام دانه ها از رو
15 دانه از زیر - دانه های شست ( 11 دونه + اون 2 تا دونه که اضافه کردیم در مجموع 13 دونه ) را روی میل یدک و یا سنجاق قفلی بگیرید - 16 دانه از زیر .

این قسمت را طوری ببافید که دو قست کف و روی دستکش کاملا به هم متصل شود.
یک رج از رو

یک رج از زیر
یک رج از رو
یک رج از زیر
یک رج از رو
یک رج از زیر
یک رج از رو
یک رج از زیر
یک رج از رو
یک رج از زیر
یک رج از رو
یک دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید ( با هم از زیر ببافید ) - 4 دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - 4 دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - 1 دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - 4 دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - 4 دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - یک دانه از زیر
تمام دانه از رو
یک دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - 3 دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - 3 دانه از زیر - سه دانه را یکی کنید - 3 دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - 3 دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - یک دانه از زیر
تمام دانه ها از رو
یک دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - 2 دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - 1 دانه از زیر - سه دانه را یکی کنید - 1 دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - 2 دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - یک دانه از زیر
تمام دانه ها از رو
یک دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - یک دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - یک دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - یک دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - یک دانه از زیر
در این مرحله 9 دانه روی میل داریم ... تمام 9 دانه را به یکباره از زیر یکی کنید و نخ را سفت کنید.

طرز بافت دستکش بدون انگشت

بافت های مورد نیاز زیر- رو- اضافه کردن به روش ژوته- کور کردن. آموزش همه در قسمت آموزش اصول پایه در بافتنی و قلاب بافی گذاشته شده.

سایز میل:5mm

با رنگ صورتی۲۸ دانه سر بیندازید.

رج اول : همه را از زیر ببافید.

رج دوم: همه را از رو ببافید

رج سوم:* یک دانه ببافید. یک دانه کور کنید. یک دانه اضافه کنید*. قسمت بین ستاره را تا انتهای رج تکرار کنید. این کار باعث ایجاد سوراخ میشود.

رج چهارم و پنجم: مانند رج یک و دو بافته میشود.

تا جایی ادامه بدهید که بلندی آن به اندازه دلخواهتان برسد. مثلاتا قسمت بند انگشتان.

قسمت انگشت شصت:

 کار را کور کنید. درز آن را بدوزید. ولی قسمت شصت دست رو باز بذارید.

گل: توی قسمت آموزش جستجو کنید.

 
تعداد دونه هایی که اول سر میندازید هم به اندازه دور دست شماست. اگر کوچک تر است یا سایز نخ را بزرگتر کنید و یا تعداد دونه ها رو بیشتر. مشکلی به وجود نمیاد.

قلاب بافی:

قلاب بافی هم مثل بافتنی هست.

یعنی به اندازه ی دور مچ زنجیره بزنید. در تمام دانه ها پایه کوتاه یا پایه بلند بزنید تا به اندازه ی دلخواهتون برسه. بعد موقع دوختن درز برای انگشت شصت جای اون رو باز بذارید.

در انتها بهتر است یک تاریخچه کوتاهی از دستکش را هم باهم مرور کنیم:

استفاده از دستکش به زمان های بسیار قدیم و دوران پیش از تاریخ بر می گردد. غار نشینان برای محافظت از دستانشان دستکش به دست می کردند.اولین نسل دستکش ها شکلی شبیه کیسه داشتند و از دو قسمت تشکیل می شدند که از انگشتان و مچ دست محافظت می کردند. در قرن 12 دستکش به عضو قطعی لباس های شیک و مد روز بدل شد.در طول سلطنت ملکه الیزابت اول هیچ زن شیک پوشی بدون دستکش در انزار عمومی ظاهر نمی شد.مردم عادی بیشتر به دستکش دسترسی داشتند و محبوبیتش هم بیشتر شده بود. امروز نیز دستکش جزء لاینفک بسیاری از ست های لباس است.  (طرز بافت دستکش یک انگشتی )


ارسال به دوستان از طریق
مطلب مفيد بود؟


مجله خبری
ساختمان پزشکان
کلینیک فلورا