نام پزشک : مرکز تخصصی موی رنسانس

سوابق پزشک

مرکز تخصصی موی رنسانس: بنیانگذار کاشت مو به روش SUT و ترمیم مو به روش HRT در ایران است.

ساعات حضور پزشک
پیشنهادات داغ
پربازدیدترین های هفته

سمعک سپیدار
;