نام پزشک : مرکز تخصصی کاشت موی رنسانس

سوابق پزشک

مرکز تخصصی موی رنسانس: بنیانگذار کاشت مو به روش SUT و ترمیم مو به روش HRT در ایران است.

ساعات حضور پزشک
پربازدیدترین های هفته