نام پزشک : دکتر احسان مرادی

دکتر احسان مرادی
تخصص : جراح مغز و اعصاب (نوروسرجری)
وب سایت: وب سایت دکتر احسان مرادی
ساعات حضور پزشک
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
ساعت: 20:00 - 17:00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
ساعت: 14:00 - 12:00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
ساعت: 16:00 - 14:00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
ساعت: 12:00 - 09:00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
ساعت: 18:00 - 16:00

پربازدیدترین های هفته