تفاوت چربی های موضعی و عمومی


توصیه کلینیک دکترصفائیان را در رابطه با تفاوت چربی های موضعی و عمومی تماشا کنید.

تصویر بردار: حامد کریم زاده


ارسال به دوستان از طریق
پیشنهادات داغ
پربازدیدترین های هفته
دکتر شاهرخ یگانه
;