نام پزشک : دکتر محمدرضا صفری نژاد

دکتر محمدرضا صفری نژاد
تخصص : ارولوژیست
ساعات حضور پزشک
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
ساعت: 19:00 - 13:00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
ساعت: 19:00 - 15:00
پیشنهادات داغ
پربازدیدترین های هفته

دکتر خشایار احمدی
;