مهلت شرکت در مسابقه شماره40 سلامت الودکتر، جمعه 15اردیبهشت ماه می باشد. به یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه جعبه ی کمک های اولبه تعلق می گیرد. زمان قرعه کشی و اعلام نتایج شنبه 16اردیبهشت خواهد بود. شما می توانید از طریق وبسایت یا کانال تلگرام الودکتر، اسامی برندگان و مسابقات بعدی را دنبال کنید.  

    telegram.me/AloDoctor

درج شماره موبایل یا ایمیل جهت شرکت در مسابقه الزامی است. اطلاع رسانی به برنده مسابقه از طریق شماره موبایل یا ایمیل درج شده صورت گرفته و با مشاهده کارت ملی و تطابق با نام درج شده در هنگام تکمیل فرم، جایزه به برنده تعلق می گیرد. در غیراینصورت با قرعه کشی، فرد دیگری جایگزین می گردد. 


باکتری بیماری حصبه در کجا بهتر رشد می کند؟
روده
ششها
معده
کبد


     نام:
 ایمیل:
موبایل:
*ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید در صورتی که ایمیل یا موبایل شما صحیح نباشد امکان تعلق جایزه وجود ندارد.

پیشنهادات داغ
پربازدیدترین های هفته
دکتر حامد محمود هاشمی
;